ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • അലുമിനിയം കോയിൽ
 • അലുമിനിയം ഷീറ്റ്
 • അലൂമിനിയം ഫോയിൽ
 • അലുമിനിയം സ്ട്രിപ്പ്
 • അലുമിനിയം സർക്കിൾ
 • അലുമിനിയം കുക്ക്വെയർ

കുറിച്ച്

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

2008-ൽ ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ "ദി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ദി റോഡ്" എന്ന ദേശീയ തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ Zhejiang New Aluminum Technology Co., Ltd സ്ഥാപിതമായി വിപണിയും ഉപഭോക്തൃ ഡിമാൻഡും ഞങ്ങളുടെ ഓറിയൻ്റേഷനായി.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, സാങ്കേതിക നവീകരണവും സേവനവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, മികച്ച ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ഹാങ്‌ഷൂവിലാണ്, ലൂയാങ് ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ, ഞങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിൽ മൂന്ന് അലുമിനിയം ഫാക്ടറികൾ നടത്തുന്നു.

കൂടുതൽ കാണു
mission

ദൗത്യം

ലോകത്തിലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അലുമിനിയം മെറ്റീരിയലുകൾക്കായി ഒരു പ്രശസ്ത ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ

 • സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ

 • പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ

 • ഫാക്ടറികൾ

 • +

  കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ

 • തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം

വാർത്തകൾ

വാർത്തകൾ